V kratkej dobe pôjde online jeden z projektov na ktorom som sa podielal. Som rád že som mohol prispieť k dobrej veci.

http://dennarcisov.sk/