DÁTUM
2010

weber.architect

Vytvorenie prezentačného CD s interaktívnym obsahom. CD obsahovalo množstvo informácii technického charakteru, aplikáciu na výpočet približnej ceny zateplenia a náhľad farby fasádnych náterov. Samotná prezentácia bola statická html stránka na CD a aplikácie som riešil cez Adobe Flash použitím as3.