DÁTUM
2012

Čierna Vdova

Jeden z plagátov pre GEDUR Produkciu. Jednoduchý billboard prezentujúci zájazdové predstavenie.