DÁTUM
2011

Galakoncert

Jeden z plagátov pre GEDUR Produkciu. Operetný plagát vo veľkom štýle :)